COVID-19
  • blijf bij klachten thuis en laat u testen
  • houd 1,5 meter afstand van anderen
  • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; 

COVID-19


op dit moment zijn onderstaande aanpassingen niet meer van toepassing. wel dient de afstand van 1.5 meter te worden gehanteerd bij derden

mits er wederom een nieuwe lockdown zou komen,  worden deze wel weer actief.


AANPASSING RUN OMTRENT DE HUIDIGE CORONA SITUATIE!


Om voor een ieder de run te kunnen regelen, hebben we een aantal zaken aan moeten passen.


* Groepsklasses zijn voor dit jaar verwijderd.


* Tevens verzoeken wij u zich aan de regels te houden met de start en tijdens de run. inhalen mag wel graag  u wel aan de 1,5 meter afstand te houden.


* De startijden liggen iets verder uit elkaar, normaal 1 minuut (dit is nu verlengd.)


* Als men uit een gezin (familie) wilt lopen met meerdere personen dienen deze zich in de recreanten klasse cq koppelklasse in te schrijven en vervolgens ons apart op de hoogte te brengen hierover middels een mail naar info@fairydogssurvival.nl


Wij houden ons aan het algemeen protocol verantwoord sporten klik hieronder om het protocol in te zien.