Reglement

Aansprakelijkheid

 De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Fairydogs survival
 De organisatie, de wedstrijdleiding, de keurmeesters (dierenartsen), noch de vrijwilligers van de dog survival kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemer staat (naast de eigenaar) persoonlijk in voor de deelnemende hond. Schade aangericht door de hond en/of deelnemer dient door de deelnemer zelf te worden vergoed.

 

Verzekering

Wordt uw hond gedekt door uw WA-verzekering? Als u dit niet weet, dan kunt u dit in uw polis controleren of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Ook een goed opgevoede hond kan de nodige schade veroorzaken, bijvoorbeeld door voor een auto te lopen die uitwijkt en allerhande schade oploopt en veroorzaakt.

 

Inschrijven

De inschrijving sluit als het vastgestelde maximum aantal deelnemers is bereikt of als de inschrijftermijn verlopen is. De deelnemer krijgt op de wedstrijddag bij de registratie zijn startnummerkaart. De inschrijving is pas geldig als het gehele inschrijvingsproces is doorlopen en dus ook de betaling van het inschrijfgeld is ontvangen

 

Betaling

Bij de inschrijving kunt u uw inschrijfgeld afrekenen door middel van een overboeking.

 

Annuleren

Bij annulering door de deelnemer zal het inschrijfgeld worden geretourneerd mits de annulering plaatsvindt uiterlijk 4 weken voor aanvang van de wedstrijd. Er wordt wel een bedrag van € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang vindt er geen restitutie plaats. Dit ook in verband met het opvullen van de gereserveerde startplaatsen en de administratieve verwerking van de annulering.


Annuleren op verplichting staat omtrent COVID-19

Bij annulering van de wedstrijd door de regering, zullen wij een restitutie geven van het betaalde bedrag minus €7,50 administratiekosten per deelnemer. wij reserveren geen betalingen voor de eerstvolgende run volgend jaar.

 

Verantwoordelijkheden deelnemers

Tijdens wedstrijden kan het zijn dat sommige deelnemers in hun fanatisme voorbij gaan aan de belangen van de hond. Wij zullen hier ook op letten. Wij geven strikte instructies aan onze vrijwilligers om dit ter sprake te brengen bij de desbetreffende deelnemer en/of hondeneigenaar.

 

Moeilijkheidsgraad hindernissen

Wij beseffen dat sommige hindernissen wat meer uitdaging en lef vergen dan andere hindernissen. Dit is immers het hele idee achter de survival. Mocht u geen vertrouwen hebben in een bepaalde hindernis, dan kunt u deze ten alle tijde overslaan. Dit zal dan een ‘gemiste hindernis’ opleveren in het eindklassement. Accepteer dat uw hond nog niet aan alles gewend is en kies dan ook voor het welzijn van uw hond. De ene hond is de andere niet. De meeste ‘uitdagende’ hindernissen kunnen op een langzamer tempo prima genomen worden.

 

Verkennen vooraf

Voorafgaand aan de wedstrijd mag de route verkend worden. De hindernissen mogen dan echter niet gebruikt worden. Inlopen en uitlopen dient buiten het parcours plaats te vinden.

 

Start en finish

De wedstrijdleiding bepaalt de startvolgorde en de starttijden. Bij de start dienen zowel hond als deelnemer achter de startlijn te staan. Zorg dat u tijdig bij de start verschijnt. De deelnemer dient op de opgegeven starttijd te vertrekken. Mocht deze toch later van start gaan, dan telt toch de oorspronkelijke starttijd voor de berekening van de totaalscore, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist. Voor het finishen dienen hond en deelnemer beiden de eindstreep te passeren. Voor de wedstrijdadministratie worden bij de finish de startkaarten ingenomen.

 

Het parcours

 • Het parcours is ongeveer 5 kilometer lang (7 kilometer voor de Atletenklasse) en bevat (een nog onbekend aantal) hindernissen voor deelnemer en/of hond. Het parcours mag zowel rennend als wandelend afgelegd worden. De route gaat voornamelijk over onverhard terrein. Als een hindernis foutloos wordt genomen, mag de deelnemers met zijn hond de weg vervolgen. Wanneer de opdracht niet goed word uitgevoerd, dan mag men deze overdoen, met dien verstande dat men achteraan moeten aansluiten. Wanneer u besluit de opdracht niet nog een keer uit te voeren, dan neemt de deelnemerde penalty. In dit geval zijn dat burpee's, waarvan het aantal per onderdeel wordt bepaald.
 • Een deelnemer is geenszins verplicht een hindernis te doen. Indien de deelnemer er voor kiest de hindernis niet te nemen, zal dit een penalty opleveren. Wil de deelnemer ook de penalty niet uitvoeren, dan wordt het polsbandje ingenomen. Dit betekent dat er geen tijdregistratie plaats vindt. De deelnemer zal uiteraard wel het parcours mogen vervolgen en de overige opdrachten mogen afmaken.

 

Hoe win je?

 • Het snelste team (deelnemer en hond) van een klasse dat foutloos het parcours aflegt, heeft gewonnen. Om foutloos te lopen dienen alle hindernissen op de juiste wijze genomen te worden.
 • Enkel in de Atletenklasse en Open klasse zal er een prijs worden uitgereikt aan de eerste drie plekken. Van de overige klassen zullen de uitslagen wel gepubliceerd worden op de website maar zullen er geen prijzen aan verbonden zijn.
 • Deelnemers die meerdere keren meelopen kunnen maar één keer voor een prijs in aanmerking komen.

 

De hond

 • De honden moeten tenminste een jaar oud te zijn om te mogen deelnemen. Bij de leeftijd vanaf 8 jaar van de hond mag deze niet meer meedoen in de Atleten- en/of Open klasse. In verband met besmettingsgevaar moet uw hond ingeënt zijn (de zogeheten “cocktailenting”). Een titerbepalingis ook toegestaan. Hiervan moet echter wel een bewijs van de dierenarts overgelegd Entingen tegen kennelhoest worden aangeraden en entingen tegen de Ziekte van Weil worden NIET verplicht wel geadviseerd. Alle honden worden indien mogelijk vooraf gecontroleerd door een dierenarts op fitheid en gestel.
 • Buitenlandse deelnemers zijn volgens de Nederlandse wet verplicht hun hond in te enten tegen Rabiës.
 • De honden mogen op de wedstrijddag maar één keer deelnemen voor het klassement. Ze mogen eventueel wel na de dog survival nog meedoen met de Kids survival. De deelnemers en eventuele begeleiders van kinderen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de hond, maar ook voor zijn gedrag zoals agressie en vervuiling. Dit geldt zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd.

 

Halsbanden/tuigjes

 • De hond is te allen tijde aangelijnd, behalve wanneer dit een gevaar oplevert voor deelnemer en/of hond: dan mag de hond losgemaakt worden, bijvoorbeeld bij zwemopdrachten.
  De deelnemer mag de hond desgewenst aan zich vast maken met bijvoorbeeld een heupgordel. De hond mag aan een tuigje of gewone halsband gevoerd worden. De hond mag de tijdens de wedstrijd zowel voor, naast of achter de deelnemer lopen. De hond mag ook trekken aan de lijn. De deelnemer mag zijn hond niet voorttrekken: als de hond achter loopt dient hij te voorkomen dat de lijn strak staat. Om blessures en/of nare ervaringen te voorkomen zijn uitrollijnen, hoofdtuigjes (zoals onder andere gentle-leaders), wurghalsbanden en halsbanden met haken niet toegestaan. Fysiek geweld ten opzichte van de hond is te allen tijde verboden. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat de hond desgewenst een muilkorf draagt. Let op, het is absoluut niet toegestaan om een hond aan zijn halsband op te tillen.

 

De deelnemer

 • Door inschrijving verklaart de inschrijver/deelnemer voor zich (en de door hem/haar begeleide minderjarige) dat hij/zij en zijn hond, fit genoeg zijn en geen medische en/of licha­me­lijke bezwaren hebben om deel te nemen aan deze wedstrijd. Mochten dergelijke bezwaren tijdens deze wedstrijd ontstaan ,dan zal de deelnemer dit onverwijld aan de wedstrijdleiding melden. De deelnemer vormt samen met zijn hond een team. Een deelnemer mag met meerdere honden beurtelings meedoen. Als dit bij inschrijving is aangegeven, wordt rekening gehouden met het indelen van de starttijden, zodat de deelnemer rusttijd heeft voordat hij met de volgende hond van start gaat.

 

Verloop wedstrijd

 • Iedere 1 minuut gaan steeds 2 teams van start. Als eerste gaan de deelnemers van de Atletenklasse van start. Deze deelnemers zullen de gehele route rennend moeten afleggen en alle hindernissen vlot moeten nemen met hun hond.
  Vervolgens gaan de deelnemers van de Openklasse en de Recreantenklasse van start. Deze deelnemers mogen de route ook wandelend afleggen met hun hond en alle tijd nemen bij de hindernissen. Wel moeten ze andere deelnemers met een hoger startnummers direct voor laten gaan. Als laatste gaat de Kidsrun van start voor de Mini Dog survival.

 

De klassen

 • De deelnemers vanaf 13 jaar worden onderverdeeld in een heren- en damesklasse. Kinderen tot en met 12 jaar en kinderen die lichter zijn dan hun hond, mogen alleen aan de run deelnemen onder begeleiding van een volwassene. Deze begeleider mag niet vóór het kind en de hond uitrennen en houdt de hond via een tweede lijn vast. Tevens lopen deze over een verkort parcours met een aantal (kindvriendelijke) hindernissen. Deze KidsRun kent een wedstrijdelement.

 

Straffen

 • De wedstrijdleiding kan een tijdstraf geven als gevolg van schending van het reglement of andere overtredingen. Bij ernstige overtredingen kan de deelnemer gediskwalificeerd (uitgesloten) worden.
 • De volgende incidenten kunnen straftijd en/of uitsluiting tot gevolg hebben:

-  Onsportief gedrag naar vrijwilligers van de Fairydogs survival of andere deelnemers.\

- Agressief taalgebruik

- Voorttrekken (sleuren) van de hond.\

- Uitvallen van de hond naar mensen of honden.\

 

De volgende incidenten hebben directe uitsluiting tot gevolg:

 • Wisselen van hond tijdens de wedstrijd
 • Dragen van spikes
 • Fysiek geweld t.o.v. de hond,
 • Gebruik van doping door de deelnemers en/of hun hond.

 

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de keurmeesters op het parcours, de wedstrijdleiding en de vrijwilligers. Fotomateriaal, getuigenverklaringen en duidelijke bewijzen (bijtwonden) kunnen in aanmerking genomen worden.Calamiteiten

Extreme weersomstandigheden kunnen er voor zorgen dat de route wordt aangepast, de wedstrijd wordt uitgesteld of afgelast. Bij afgelasting door calamiteiten wordt door de wedstrijdleiding voor de ingeschreven deelnemers een nieuwe wedstrijddatum gepland. Er zal dan geen teruggave van het inschrijfgeld plaatsvinden. De organisatie van de Fairydogs survival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het afgelasten van een wedstrijd. Een regenbui gaan we niet uit de weg.

 

Beeldmateriaal.

Foto's maken is uiteraard toegestaan. wees er wel van bewust, dat men geen beeldmateriaal van derden op social media, etc. mag plaatsen zonder toestemming .

Voor foto- en video materiaal dat door Fairydogs survival wordt georganiseerd, behouden wij het recht voor dit wel te gebruiken. Bij inschrijving aan de survival run geeft u toestemming voor het gebruik van foto- en video materiaal. Uiteraard gaan wij discreet om met deze beelden. 

Het op deze website geplaatste foto- en video materiaal mag uitsluitend na toestemming gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
English


Pay attention! when you purchase this product, there is a deadline for cancellation 30-7-2019.

all cancellations that follow after this date, the costs will not be returned. for cancellations for this period we charge € 7.50 administration costs.

You also agree with the purchase of this product that photos will be made on the day of the event. Fairytaleservice has the right to use these photos for commercial purposes.

Photos made by you are of course allowed. we would also appreciate it if you would like to voluntarily share these photos with us.

also below again the regulations that can also be found on www.fairydogssurvival.

 

Liability

The participants take part in the Fairydogs survival at their own risk

Neither the organization, the race management, the judges (veterinarians) nor the volunteers of the dog survival can be held liable in any way for damage and / or injury. In addition to the owner, each participant is personally responsible for the participating dog. Damage caused by the dog and / or participant must be compensated by the participant himself.


Insurance

Is your dog covered by your third-party insurance? If you do not know this, you can check this in your policy or check with your insurance company. A well-behaved dog can also cause the necessary damage, for example, by walking in front of a car that moves around and sustains and causes all kinds of damage.

 

Register

Registration closes when the specified maximum number of participants has been reached or when the registration period has expired. The participant receives his starting number card on the race day upon registration. The registration is only valid once the entire registration process has been completed and therefore the payment has been made.


Payment 

At registration you can pay the registration fee by transferring it yourself.

 

Cancel

In the event of cancellation by the participant, the registration fee will be returned provided that the cancellation takes place no later than 4 weeks before the start of the competition. An administration fee of € 7.50 will be charged. If canceled within 4 weeks before the start, no refund will be made. This also i.v.m. filling up the reserved starting places. Processing a cancellation also costs us time. That is why we stick an amount to this.


Responsibilities conductors

During competitions it is possible that some conductors ignore the interests of the dog in their fanaticism. We will also pay attention to this. We give strict instructions to our volunteers to raise this with the dog owners.

Difficulty levels of obstacles

We realize that some obstacles require a little more challenge and guts than others. This is the whole idea behind the survival. If you do not have confidence in a certain obstacle you can skip it at any time. This will then result in a "missed obstacle" in the final classification. Accept that your dog is not yet used to everything and then choose for the well-being of your dog. One dog is not the other. Most "challenging" hurdles can easily be taken at a slower pace.

Explore in advance

The route may be explored prior to the race. However, the obstacles may not be used. Entry and exit must take place outside the course.


Start and finish

 

The race management determines the starting order and the starting times. At the start, both the dog and the participant must stand behind the starting line. Make sure you appear on time at the start. The participant must depart at the specified start time. Should this nevertheless start later, the original starting time still counts for the calculation of the total score, unless the race management decides otherwise. Before finishing the dog and participant must both cross the finish line. For the race administration the starting cards are taken at the finish.

 

The track

The course is approximately 5 kilometers long (7 kilometers for the Athletes) and contains (as yet unknown number) obstacles for participants and / or dogs. The trail can be taken both running and walking. The route goes mainly through unpaved terrain. If an obstacle is taken flawlessly, the participants may continue on the road with their dog, if the assignment is not carried out properly, one may repeat it, one will then have to close at the end. if you decide not to do the assignment again, you take the penalty, in this case that is burpee's, the number is determined per part.

A participant is in no way obliged to do an obstacle. If the participant chooses not to take the obstacle, this will result in a penalty. if the participant also does not want to take the penalty, the wristband will be taken. this means that there is no time registration. The participant will of course be allowed to continue the course and complete the other assignments.

 

How do you win?

The fastest team (participant and dog) of a class that completes the course flawlessly has won. In order to run without errors, all obstacles must be taken correctly.

Only in the Athletes class and Open class will a prize be awarded to the first three places. The results of the other classes will be published on the website, but there will be no prizes.

Participants who participate multiple times can only be eligible for a prize once.

 

The dog

The dogs must be at least one year old to participate. Due to the risk of infection, your dog must be vaccinated (the so-called cocktail vaccination). A titre determination is also permitted. However, proof of this must be provided by the veterinarian. Vaccinations against kennel cough and Weil's disease are highly recommended, but are not mandatory. If possible, all dogs are checked in advance by a veterinarian for fitness and constitution.

Foreign participants are required by Dutch law to vaccinate their dogs against Rabies.

The dogs may only participate once for the classification on the day of the competition. They may still participate in the Kid's Survival after the Dog Survival. The participants and possible supervisors of children are always responsible for the well-being and health of the dog, but also for his behavior such as aggression and pollution. This applies both before, during and after the competition.

 

Collars / harnesses

The dog is on a leash at all times, except when it poses a danger to the dog or dog that it may be released. eg for swimming assignments.

The participant may, if desired, attach the dog to himself with, for example, a hip belt. The dog can be fed on a harness or normal collar. The dog may walk in front of, next to or behind the participant during the competition. The dog may also pull on the lead. The participant is not allowed to pull his dog, if the dog is behind he must prevent the line from being tight. To prevent injuries and / or nasty experiences, rolling-out lines, head harnesses (such as a.a.gentle-leaders), strangle necklaces and collars with hooks are not allowed. Physical violence against the dog is prohibited at all times. During the competition it is permitted for the dog to wear a muzzle if desired. Please note, it is absolutely not allowed to lift a dog by its collar.

 

The conductor

By registering, the participant declares for himself (and the minor accompanied by him / her) that he / she and his dog are fit enough and have no medical and / or physical objections to participate in this competition. If such objections arise during this competition, the participant will immediately report this to the competition management. The participant forms a team together with his dog. Conductors are allowed to take turns with multiple dogs. If this is indicated, the classification of the starting times will be taken into account, so that the participant has a rest period before starting the next dog.

 

Conduct contest

2 teams start every 1 minute. First the participants of the athletes group start. These participants will have to run the entire route and will have to take all obstacles with their dog.

Then the participants of the Open class and the Recreation class start. These participants may also walk the route with their dog and take the time at the obstacles. They do, however, have to let other participants with higher start numbers take the lead immediately. Finally, the Kids Run starts for the Mini Dog Survival.

 

The classes

Participants from the age of 13 are subdivided into a Men's and Women's class. Children up to and including 12 years of age and children who are lighter than their dog may only participate in the run under the supervision of an adult. This companion may not run before the child and the dog and holds the dog through a second line. They also run on a short track with a number of (child-friendly) obstacles. This Kid's Survival has a competition element.

 

To punish

The race management can give a time penalty for violation of the rules or other violations. In the case of serious violations, the participant can be disqualified (excluded).

The following incidents can result in penalty time and / or exclusion:

Unsporting behavior towards employees of the Fairydogs survival or other participants.

Aggressive language

Continue pulling (dragging) the dog.

Loss of the dog to people or dogs.

 

The following incidents result in direct exclusion:

Changing the dog during the competition.

Wearing spikes

Physical violence against the dog,

use of doping by participants and / or their dog.

 

The violations can be determined by the judges on the course, the race management and the volunteers. Photographic material, witness statements and clear evidence (bite wounds) can be taken into account.


Calamities

Extreme weather conditions can cause the route to be adjusted, the race postponed or canceled. In the event of a calamity cancellation, a new competition date is planned by the race management for the registered participants. There will then be no refund of the registration fee. The organization of the Fairydogs survival cannot be held liable for the (financial) consequences of canceling a competition. We don't avoid rain.

 

Imagery.

Taking photos is of course allowed. be aware that you cannot post images of third parties without permission on social media etc.

Fairydogs survival is a part of

www.fairytaleservice.com Copyright © All Rights Reserved

 

GermanBitte beachten! Wenn Sie dieses Produkt kaufen, gilt eine Widerrufsfrist von 30-7-2019.

Bei Stornierungen, die nach diesem Datum erfolgen, werden die Kosten nicht erstattet. Für Stornierungen in diesem Zeitraum berechnen wir 7,50 € Verwaltungskosten.

Sie stimmen auch dem Kauf dieses Produkts zu, dass Fotos am Tag der Veranstaltung gemacht werden. Fairytale Service hat das Recht, diese Fotos für kommerzielle Zwecke zu verwenden.

Fotos von Ihnen gemacht oder natürlich erlaubt. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie diese Fotos freiwillig mit uns teilen möchten.

auch unten nochmal die vorschriften die auch auf www.fairydogssurvival zu finden sind.

 

Haftung

Die Teilnehmer nehmen auf eigenes Risiko am Überleben der Fairydogs teil

Weder die Organisation, die Rennleitung, die Richter (Tierärzte) noch die Freiwilligen des Hundes können in irgendeiner Weise für Schäden und / oder Verletzungen haftbar gemacht werden. Neben dem Besitzer ist jeder Teilnehmer persönlich für den teilnehmenden Hund verantwortlich. Vom Hund und / oder Teilnehmer verursachte Schäden sind vom Teilnehmer selbst zu ersetzen.


Versicherung

Ist Ihr Hund von Ihrer Haftpflichtversicherung gedeckt? Wenn Sie dies nicht wissen, können Sie dies in Ihrer Police oder bei Ihrer Versicherungsgesellschaft nachfragen. Ein gut erzogener Hund kann auch den nötigen Schaden anrichten, indem er beispielsweise vor ein Auto tritt, das herumfährt und alle Arten von Schäden verursacht.

 

Registrieren Sie sich

Die Registrierung endet, wenn die angegebene maximale Teilnehmerzahl erreicht wurde oder die Registrierungsfrist abgelaufen ist. Der Teilnehmer erhält seine Startnummernkarte am Renntag bei der Anmeldung. Die Registrierung ist erst gültig, wenn der gesamte Registrierungsprozess abgeschlossen und somit die Zahlung erfolgt ist.


Bezahlung

 Bei der Anmeldung können Sie die Anmeldegebühr selbst überweisen.

 

Abbrechen

Im Falle einer Absage durch den Teilnehmer wird die Anmeldegebühr zurückerstattet, sofern die Absage spätestens 4 Wochen vor Beginn des Gewinnspiels erfolgt. Es wird eine Verwaltungsgebühr von 7,50 € erhoben. Bei Stornierung innerhalb von 4 Wochen vor dem Start erfolgt keine Rückerstattung. Dies geschieht auch i.v.m. Auffüllen der reservierten Startplätze. Die Bearbeitung einer Stornierung kostet uns ebenfalls Zeit. Deshalb halten wir uns an diesen Betrag.


Verantwortlichkeiten Leiter

Bei Wettbewerben ist es möglich, dass einige Dirigenten die Interessen des Hundes in ihrem Fanatismus ignorieren. Wir werden auch darauf achten. Wir geben unseren Freiwilligen strenge Anweisungen, dies mit den Hundebesitzern zu besprechen.


Schwierigkeitsgrade oder Hindernisse

Wir sind uns bewusst, dass einige Hindernisse etwas mehr Herausforderung und Mut erfordern als andere. Das ist die ganze Idee hinter dem Überleben. Wenn Sie einem bestimmten Hindernis nicht vertrauen, können Sie es jederzeit überspringen. Dies führt dann zu einem "verpassten Hindernis" in der Endwertung. Akzeptieren Sie, dass Ihr Hund noch nicht an alles gewöhnt ist, und entscheiden Sie sich dann für das Wohl Ihres Hundes. Ein Hund ist nicht der andere. Die meisten "herausfordernden" Hürden können leicht langsamer werden.


Im Voraus erkunden

Die Route kann vor dem Rennen erkundet werden. Die Hindernisse dürfen jedoch nicht benutzt werden. Ein- und Ausreise müssen außerhalb des Kurses erfolgen.


Start und FInnish

Die Rennleitung bestimmt die Startreihenfolge und die Startzeiten. Zu Beginn müssen sowohl der Hund als auch der Teilnehmer hinter der Startlinie stehen. Stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich zum Start erscheinen. Der Teilnehmer muss zur angegebenen Startzeit abreisen. Sollte dies dennoch später beginnen, gilt für die Berechnung der Gesamtpunktzahl weiterhin die ursprüngliche Startzeit, sofern die Rennleitung nichts anderes beschließt. Vor dem Ziel müssen der Hund und der Teilnehmer beide die Ziellinie überqueren. Für die Rennleitung sind die Startkarten Aufgaben im Ziel.


Die Strecke

Der Kurs ist ungefähr 5 Kilometer lang (7 Kilometer für die Athleten) und enthält (noch unbekannte Anzahl) Hindernisse für Teilnehmer und / oder Hunde. Der Weg kann sowohl laufen als auch laufen. Die Route führt hauptsächlich durch unbefestigtes Gelände. Wenn ein Hindernis fehlerfrei ist, können die Teilnehmer mit ihrem Hund auf der Straße weitermachen, wenn der Auftrag nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird, kann man ihn wiederholen, dann muss man am Ende schließen. Wenn Sie sich entschließen, den Auftrag nicht erneut auszuführen, müssen Sie die Strafe zahlen. In diesem Fall handelt es sich um Burpees. Die Anzahl wird pro Teil festgelegt.

Ein Teilnehmer ist in keiner Weise verpflichtet, ein Hindernis zu überwinden. Wenn der Teilnehmer das Hindernis nicht nimmt, wird dies mit einer Strafe geahndet. Will der Teilnehmer die Strafe auch nicht in Kauf nehmen, ist das Armband dafür verantwortlich. Dies bedeutet, dass es keine Zeitregistrierung gibt. Der Teilnehmer darf den Kurs natürlich fortsetzen und die anderen Aufgaben erledigen.

 

Wie gewinnst du?

Das schnellste Team (Teilnehmer und Hund) oder eine Klasse, die den Kurs fehlerfrei abschließt, hat gewonnen. Um fehlerfrei zu laufen, müssen alle Hindernisse Aufgaben korrekt sein.

Nur in der Athletenklasse und der Offenen Klasse werden die ersten drei Plätze prämiert. Die Ergebnisse der anderen Klassen werden auf der Website veröffentlicht, es werden jedoch keine Preise vergeben.

Teilnehmer, die mehrmals teilnehmen, können sich nur einmal für einen Preis qualifizieren.

 

Der hund

Die Hunde müssen mindestens ein Jahr alt sein, um teilnehmen zu können. Aufgrund des Infektionsrisikos muss Ihr Hund geimpft werden (sog. Cocktail-Impfung). Eine Titerbestimmung ist ebenfalls zulässig. Der Nachweis muss jedoch vom Tierarzt erbracht werden. Impfungen gegen Zwingerhusten und Morbus Weil werden dringend empfohlen, sind aber nicht verpflichtend. Nach Möglichkeit werden alle Hunde vorab von einem Tierarzt auf Fitness und Konstitution überprüft.

Ausländische Teilnehmer sind nach niederländischem Recht verpflichtet, ihre Hunde gegen Tollwut zu impfen.

Die Hunde dürfen am Wettkampftag nur einmal an der Wertung teilnehmen. Sie können auch nach dem Überleben des Hundes noch am Überleben des Kindes teilnehmen. Die Teilnehmer und eventuellen Aufsichtspersonen von Kindern sind immer für das Wohlergehen und die Gesundheit des Hundes verantwortlich, aber auch für sein Verhalten wie Aggression und Verschmutzung. Dies gilt sowohl vor, während als auch nach dem Wettbewerb.

 

Halsbänder / Geschirre

Der Hund ist immer an der Leine, es sei denn, es besteht die Gefahr, dass der Hund oder der Hund freigelassen wird. zB für Schwimmeinsätze.

Falls gewünscht, kann der Teilnehmer den Hund beispielsweise mit einem Hüftgurt an sich selbst befestigen. Der Hund kann an einem Geschirr oder einem normalen Halsband gefüttert werden. Der Hund darf während des Wettkampfes vor, neben oder hinter dem Teilnehmer gehen. Der Hund kann auch an der Leine ziehen. Der Teilnehmer darf seinen Hund nicht ziehen, wenn der Hund sich hinter ihm befindet, muss er verhindern, dass die Leine eng wird. Um Verletzungen und / oder unangenehme Erfahrungen, Roll-out Linien, Kopfbäume (zoals a.a.gentle-Führer), stranglethorn Halsketten und Halsbänder mit Haken zu verhindern sind nicht erlaubt. Körperliche Gewalt gegen den Hund ist jederzeit verboten. Während des Wettkampfes darf der Hund auf Wunsch einen Maulkorb tragen. Bitte beachten Sie, dass es absolut nicht erlaubt ist, einen Hund am Halsband zu heben.

 

Der Dirigent

Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer für sich (und den von ihm begleiteten Minderjährigen), dass er und sein Hund fit genug sind und keine medizinischen und / oder körperlichen Einwände gegen die Teilnahme an diesem Wettbewerb haben. Sollten solche Einwände während des Wettbewerbs auftreten, wird der Teilnehmer dies unverzüglich der Wettbewerbsleitung melden. Der Teilnehmer bildet mit seinem Hund ein Team. Dirigenten dürfen sich mit mehreren Hunden abwechseln. Wenn dies angezeigt wird, wird die Klassifizierung der Startzeiten als Aufgabe berücksichtigt, so dass der Teilnehmer eine Ruhezeit hat, bevor er den nächsten Hund startet.

 

Wettbewerb durchführen

2 Mannschaften starten alle 1 Minute. Zuerst starten die Teilnehmer oder die Athletengruppe. Diese Teilnehmer müssen die gesamte Strecke laufen und alle Hindernisse mit ihrem Hund überwinden.

Dann starten die Teilnehmer der Offenen Klasse und der Erholungsklasse. Diese Teilnehmer können die Route auch mit ihrem Hund zurücklegen und sich die Zeit an den Hindernissen nehmen. Sie haben jedoch andere Teilnehmer mit höheren Startnummern, die sofort die Führung übernehmen. Schließlich startet der Kids Run für das Mini Dog Survival.


Die Klassen
Teilnehmer ab 13 Jahren werden in eine Männer- und eine Frauenklasse unterteilt. Kinder bis einschließlich 12 Jahre und Kinder, die leichter als ihr Hund sind, dürfen nur unter Aufsicht oder in Begleitung eines Erwachsenen am Lauf teilnehmen. Dieser Begleiter darf nicht vor dem Kind und dem Hund herlaufen und den Hund durch eine zweite Leine halten. Sie laufen auch auf einer kurzen Strecke mit einer Reihe von (kinderfreundlichen) Hindernissen. This Kid's Survival hat ein Wettbewerbselement.
 
Bestrafen
Die Rennleitung kann bei Verstößen gegen die Regeln oder sonstigen Verstößen eine Zeitstrafe verhängen. Bei schwerwiegenden Verstößen kann der Teilnehmer disqualifiziert (ausgeschlossen) werden.
Die folgenden Vorfälle können zu Zeitstrafen und / oder zum Ausschluss führen:
Unsportliches Verhalten gegenüber Mitarbeitern der Fairydogs oder anderen Teilnehmern.
Aggressive Sprache
Kontinuierliches Ziehen (Ziehen) des Hundes.
Verlust des Hundes an Personen oder Hunde.
 
Die folgenden Vorfälle führen zum direkten Ausschluss:
Hundewechsel während des Wettkampfes.
Spikes tragen
Körperliche Gewalt gegen den Hund,
Verwendung von Doping durch die Teilnehmer und / oder ihren Hund.
 
Die Verstöße können von den Richtern auf der Strecke, der Rennleitung und den Freiwilligen festgestellt werden. Bildmaterial, Zeugenaussagen und eindeutige Beweise (Bisswunden) können Aufgaben sein.


Katastrophen
Extreme Wetterbedingungen können dazu führen, dass die Route angepasst, das Rennen verschoben oder abgesagt wird. Im Falle eines Ausfalls ist von der Rennleitung ein neuer Wettkampftermin für die angemeldeten Teilnehmer vorgesehen. Es gibt dann keine Rückerstattung oder die Registrierungsgebühr. Die Organisation des Fairydogs-Survival kann nicht für die (finanziellen) Folgen der Absage eines Wettbewerbs haftbar gemacht werden. Regen meiden wir nicht.
 
Bilder.
Fotografieren ist natürlich erlaubt. Beachten Sie, dass Sie keine Bilder oder Dritte ohne Erlaubnis in sozialen Medien usw. posten können.
Fairydogs Überleben ist ein Teil von
www.fairytaleservice.com Copyright © Alle Rechte vorbehalten